Nybygg

Godkjenninger og sertifiseringer


Sentralt godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker.


Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig teknikker.


Godkjente våtromsbedrift står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet – og det er et kvalitetsstempel

En godkjent våtromsbedrift benytter faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.


StartBank - Leverandørregister for bygg og anlegg

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

Med 8200 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.


Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse

Alle som arbeider i en lærebedrift, kan være stolt av det. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, er det etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling i staben.


Rørleggerhuset har blitt Miljøfyrtårn-bedrift

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.
Les mer her

Sentralt godkjent

Godkjent for ansvarsrett

Mesterbrev

Mestermerket

Byggebransjens våtromsnorm

Godkjent våtromsbedrift

Startbank

Leverandørregister for bygg og anlegg

Godkjent lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifisert

Velger du en mesterbedrift som oss - får du garantert solid fagkompetanse

Døgnservice